Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego

29.12.2020
Urzędowe

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że w związku z §7 ust. 1 uchwały Nr XLI/299/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2021 roku tworzone będą wykazy osób uprawnionych do najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy.

Termin składania wniosków o najem socjalnego lokalu rozpoczyna się  z dniem 2 stycznia 2021 r. a upływa z dniem 28 lutego 2021 r.

Wnioski należy składać w oznaczonym jak wyżej terminie w Urzędzie Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 15. Telefon kontaktowy: 84 6962380 wew. 55. lub na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce formularze.