Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie

Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie

Osoby kierujące:

 1. Stanisława Aranowska - Prezes
 2. Barbara Bojarczuk - Wiceprezes
 3. Urszula Staszewska - Sekretarz
 4. Danuta Czerw - Skarbnik

Data rejestracji: 04.04.2007r

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

KRS/nr rejestru: 0000276264

Adres siedziby: ul. 3 maja 10

email: kontakt@amazonki-hrub.pl

www: amazonki-hrub.pl

Osoba do kontaktu:

Stanisława Aranowska - prezes,
tel. 608 114 323,
kontakt@amazonki-hrub.pl

Cele statutowe

 1. niesienie pomocy psychicznej zarówno przed, jak i po operacjach onkologicznych,
 2. informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu,
 3. podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacjach,
 4. wymiana doświadczeń między kobietami,
 5. informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po mastektomii oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz,
 6. ułatwienie kobietom dostępu do prawidłowego protezowania i zaopatrzenia w specjalistyczne gorsety, bieliznę, peruki,
 7. promocja zdrowia ukierunkowana na profilaktykę raka piersi,
 8. upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
 9. wyłanianie spośród członkiń Stowarzyszenia ochotniczek,
 10. edukacja zdrowotna, systematyczne i konsekwentne przełamywanie barier leku przed rakiem poprzez edukowanie społeczeństwa,
 11. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,
 12. promocja i organizacja wolontariatu.

Główne statutowe obszary działań w zakresie:

 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocji i organizacji wolontariatu.

Wizytówka organizacji

 • Stowarzyszenie organizuje systematyczne zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii w formie gimnastyki i zabiegów terapeutycznych, masaży i drenażu limfatycznego. Odbywają się one w wyposażonej w podstawowy sprzęt salce rehabilitacyjnej w siedzibie stowarzyszenia. Stowarzyszenie organizuje pomoc psychologa na zajęciach grupowych i spotkaniach indywidualnych. Organizuje zajęcia integracyjne, takie jak wspólne spotkania, wycieczki, pielgrzymki.
 • Stowarzyszenie organizuje szkolenia i spotkania z lekarzami na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Członkinie rozprowadzają materiały edukacyjne wśród mieszkańców miasta i aktywnie uczestniczą w różnych imprezach środowiskowych. Spotykają się z młodzieżą szkolną na pogadankach. Wyjeżdżają na szkolenia organizowane przez Federację Stowarzyszeń w Poznaniu.