Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane kontaktowe

Od 16 marca, budynki Urzędu Miasta Hrubieszów są dostępne wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie. 

Apelujemy, by z urzędnikami kontaktować się za pośrednictwem internetu lub telefonicznie:

 • telefon kontaktowy do Urzędu: (84) 696 23 80
 • e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl
 • adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka

Numer rachunku do wpłat: Bank PEKAO S.A. 89 1240 2829 1111 0000 4027 0241

Informujemy, że wszelkich wpłat należy dokonywać na wskazany wyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Hrubieszów.
W przypadku należności z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości lub łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych wpłat można dokonywać również na rachunek indywidualny podatnika wskazany w otrzymanej decyzji wymiarowej.
W przypadku należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpłat można dokonywać na rachunek indywidualny wskazany w zawiadomieniu o wysokości opłaty.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW 
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Hrubieszów będzie można złożyć elektronicznie, bądź poprzez wrzucenie zamkniętej koperty do wystawionych urn umieszczonych przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1. Koperty należy opisać nazwą wydziału oraz opatrzyć numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów, sporządzanie aktów zgonów oraz sprawy dotyczące uznania ojcostwa.
W tych sprawach pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego będą przyjmować osobiście na parterze Urzędu przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 w następujący sposób:

 • przyjęcie dokumentów od interesanta na parterze budynku (przy punkcie Informacji Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie);
 • sporządzenie aktu zgonu/ protokołu uznania ojcostwa na stanowisku pracy bez udziału interesanta;
 • wydanie dokumnetów na parterze budynku (przy punkcie Informacji Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie).

WZORY PISM, OBSŁUGA ZDALNA, ODPOWIEDZI
Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Urząd Miasta/ Elektroniczna Skrzynka Podawcza oraz formularze do pobrania https://www.miasto.hrubieszow.pl/formularze

Wszelkie informacje czy pomoc w uzupełnieniu dokumentów urzędnicy będą udzielać telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta. Te najważniejsze zostały wyszczególnione poniżej.
O decyzji mieszkańcy będą informowani telefonicznie, a jej przekazanie nastąpi za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków.

Wszelkie opłaty związane z załatwianymi sprawami można realizować przelewami bankowymi albo pocztowymi.

Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, przypominamy, że urząd – jak każdy pracodawca – musi się liczyć z nieobecnością pracowników korzystających z prawa opieki nad dziećmi, a także zezwala na pracę zdalną tym osobom, które ze względów zdrowotnych nie powinny narażać się na ryzyko zakażenia.

NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE URZĘDU:

 • GŁÓWNY KONTAKT DO URZĘDU
 • BURMISTRZ MIASTA
  e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80
  fax: 84 696 25 04 w. 30
 • ZASTĘPCA BURMISTRZA
  e-mail: zburmistrza@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80
 • SEKRETARZ MIASTA
  e-mail: sekretarz@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 26
 • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
  e-mail: organizacyjny@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 27
 • WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY
  e-mail: finanse@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 53
 • WYDZIAŁ URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
  e-mail: usc@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 25
 • WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  e-mail: nieruchomosci@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 38
 • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
  e-mail: komunalny@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 56
 • WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
  e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 29
 • WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI
  e-mail: oswiata@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 50
 • STRAŻ MIEJSKA
  e-mail: strazmiejska@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 52
 • STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
  e-mail: rada@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 24

 • STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH
  e-mail: sprawyspoleczne@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 24.