Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Rada Pożytku Publicznego

Gminna  Rada Pożytku Publicznego (GRPP) powstała na wniosek organizacji pozarządowych złożony w dniu 15 stycznia 2016 r.

W dniu 29 stycznia 2017 r. podjęto uchwałę w sprawie trybu  powoływania członków oraz organizacji i sposobu działania GRPP  w Hrubieszowie.

Rada stanowi organ inicjatywny i opiniodawczo-doradczy samorządu w zakresie działalności pożytku publicznego oraz współpracy z NGO.

Skład Rady Pożytku Publicznego

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Hrubieszowie:

  • Leszek Tarnawski,
  • Tomasz Wojciech Antoniuk.

Przedstawiciele Burmistrza Miasta Hrubieszowa:

  • Marta Majewska,
  • Agnieszka Wróblewska.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

  • Edyta Dobosz-Maciuk,
  • Marianna Warzybok,
  • Małgorzata Cios,
  • Anna Kozar,
  • Roman Gumiela,
  • Ernest Lipski.

Podstawa prawna działania: UCHWAŁA NR XIX/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i sposobu działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie.