Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Rada Pożytku Publicznego

Gminna  Rada Pożytku Publicznego (GRPP) powstała na wniosek organizacji pozarządowych złożony w dniu 15 stycznia 2016 r.

W dniu 29 stycznia 2017 r. podjęto uchwałę w sprawie trybu  powoływania członków oraz organizacji i sposobu działania GRPP  w Hrubieszowie.

Rada stanowi organ inicjatywny i opiniodawczo-doradczy samorządu w zakresie działalności pożytku publicznego oraz współpracy z NGO.

Skład Gminnej Rady Pożytku Publicznego:

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Hrubieszowie:

 • Anna Naja,
 • Leszek Tarnawski.

Przedstawiciele Burmistrza Miasta Hrubieszowa:

 • Paweł Wojciechowski,
 • Wioletta Pietrusiewicz.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • Małgorzata Cios
 • Anna Kozar
 • Justyna Krawczyk
 • Agata Malon
 • Tadeusz Romaszko
 • Ewa Obszyńska.

Prezydium:

 • Ewa Obszyńska - Przewodniczący
 • Małgorzata Cios - Zastępca Przewodniczącego
 • Justyna Krawczyk - Sekretarz

Podstawa prawna działania: UCHWAŁA NR XIX/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i sposobu działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie.

Obsługa administracyjna Rady – inspektor ds. społecznych Wioletta Pietrusiewicz, tel. 84 696 23 80 wew. 24, e-mail: sprawyspoleczne@miasto.hrubieszow.pl