Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Ulgi dla Hrubieszowskich Restauratorów

10 lutego 2021r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której Radni jednogłośnie przyjęli projekt Uchwały zwolnienia z pierwszej raty opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydłużenie terminu płatności dwóch kolejnych rat. Podjęta Uchwała dotyczy przedsiębiorców z branży gastronomicznej.

Na mocy Uchwały Restauratorzy zostaną zwolnieni z pierwszej raty wnoszonej do 31 stycznia. Druga, wnoszona do 31 maja i trzecia – do 30 września zostanie odroczona do 31 października 2021 roku. Udogodnienia we wnoszeniu opłat będą dotyczyły przedsiębiorców korzystających z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ci przedsiębiorcy, którzy dokonali całej opłaty za 2021 rok już w styczniu, dostaną zwrot 1/3 opłaty rocznej. Natomiast tym, którzy wpłacili pierwszą ratę, zostanie ona zwrócona.

Zwroty zostaną przekazane na konta przedsiębiorców.

Więcej informacji można uzyskać u pracowników merytorycznych Wydziału Inwestycji i Rozwoju pod numerem telefonu: 84 696 23 80 wew. 54