Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

17.02.2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Sesja odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji: [druk 216]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji: [druk 217]
4.1. przyjęcie protokołu.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 16/32 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie: [druk 218]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 15/6 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie: [druk 219]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm: [druk 220]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Hrubieszów porozumienia międzygminnego z Gminą Hrubieszów: [druk 221]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021: [druk 222]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2040: [druk 223]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji: [druk 224]
11.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
11.2. przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji: [druk 225]
12.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
12.2. przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: [druk 226]
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
13.3. dyskusja
13.4. przyjęcie Sprawozdania.

14. Rozpatrzenie Sprawozdań z rocznej działalności Samorządów Mieszkańców z wykorzystaniem środków pieniężnych za rok 2020: [druk 227] [druk 228] [druk 229] [druk 230] [druk 231] [druk 232] [druk 233] [druk 234] [druk 235] [druk 236] [druk 237]
14.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
14.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
14.3. dyskusja
14.4. przyjęcie Sprawozdań.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

 
Do pobrania: 

OBRADY ONLINE

 

  Komunikat

W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności rekomendujemy mieszkańcom miasta, przedstawicielom mediów oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli nieuczestniczenie w obradach XXXII Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 25 lutego 2021 r.

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ w sprawie zaopiniowania materiałów na Sesję

24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 12:00

Do pobrania: 

Terminarz posiedzeń komisji