Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

10.09.2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Sesja odbędzie się 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta [druk 141]:
3.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
3.2. przedstawienie opinii komisji stałych
3.3. dyskusja
3.4. podjęcie uchwały.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

Przypominamy, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.