Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

03.08.2020
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Sesja odbędzie się dnia 6 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji [druk 137]:
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu [druk 138]:
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020  [druk 139]:
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034  [druk 140]:
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

Przypominamy, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.