Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XI sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

26.07.2019
Urzędowe

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), na wniosek Burmistrza Miasta Hrubieszowa, zwołuję na dzień 31 lipca 2019 r. (środa) na godz. 9:00 XI (nadzwyczajną) sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok:

1)   wystąpienie Burmistrza Miasta,

2)   dyskusja,

3)   podjęcie uchwały.

Zakończenie sesji.

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                           /-/ Anna Naja

 

https://obradyonline.pl/widget/70/vod/1009/klient/70