Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

06.11.2019

W związku z Zarządzeniem nr 176/2019 z dnia 28 października 2019 r. Burmistrza Miasta Hrubieszowa w dniach od 28 października do 4 listopada 2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami” w celu zgłaszania opinii i uwag. Konsultacje miały charakter pisemny, w ich wyniku nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.