Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory uzupełniające do Hrubieszowskiej Rady Seniorów

10.09.2019

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa w terminie od 3 września 2019 roku do 30 września 2019 roku został ogłoszony nabór uzupełniający do Hrubieszowskiej Rady Seniorów.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, przedstawiciele osób starszych, a także osoby niezrzeszone.

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do sekretariatu w Urzędzie Miasta Hrubieszów lub przesłać  pocztą w terminie do 30 września 2019 roku.

Dokumenty do wykorzystania w wersji do druku PDF oraz edytowalnej DOC