Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspieraj seniora

28.10.2020
Urzędowe

Gmina Miejska Hrubieszów wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii: 22 505 11 11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.
Koszty zakupów pokrywa Senior.

Ośrodek pomocy społecznej organizację i realizację usługi wsparcia może realizować samodzielnie, bądź poprzez zatrudnienie dodatkowych osób, zlecić realizację zadania organizacją pozarządowym, lub poprzez współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

  1. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  2. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
  3. Wspieraj Seniora

Jednocześnie zapraszamy osoby chętne do świadczenia pomocy Seniorom do zgłaszania swojej gotowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie  (tel. 84 696 55 60) lub poprzez wypełnienie specjalnej ankiety na stronie Wspieraj Seniora.