Polish English French German Russian Spanish

              

Biuletyn Informacji Publicznej

WAŻNA INFORMACJA

11.09.2020

Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa publicznego w budynku Urzędu Miasta Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"  1 , 22-500Hrubieszów oraz zarządzoną akcję ewakuacji i kontroli budynku przez odpowiednie służby, składanie ofert w ramach postępowania przetargowego: ogłoszenie nr 578555-N-2020 z 2020-08-27 r. w ramach zadania: Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1522 - ul. Diamentowa w Hrubieszowie, zostaje przedłużone do godziny 14.00 dnia 11.09.2020 r., otwarcie ofert rozpocznie się o godz. 14.15 dnia 11.09.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza  
Sekretarz Monika Podolak