Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Uruchomiliśmy aplikację mobilną eGmina

24.06.2020

W ofercie Naszego Urzędu pojawiła się aplikacja eGmina na urządzenia mobilne. Aplikacja adresowana jest do mieszkańców Hrubieszowa oraz osób przebywających czasowo na jej terenie. Informacje w niej zawarte pogrupowane są na strefę otwartą oraz strefę klienta do której dostęp jest możliwy po zalogowaniu za pośrednictwem konta na platformie http://e-platforma.miasto.hrubieszow.pl/#services i uwierzytelnieniu za pośrednictwem profilu zaufanego platformy EPUAP.

W zakresie strefy otwartej oprócz informacji o aktualnych wydarzeniach z życia miasta dostępna jest oferta turystyczna oraz informacje o ważnych obiektach położonych na terenie miasta. Strefa zalogowanego mieszkańca umożliwia mu przeglądanie informacji o aktualnie posiadanych zobowiązaniach wobec urzędu np. z tytułu podatków i opłat z uwzględnieniem ich wysokości oraz terminów płatności. Aplikacja dodatkowo wyposażona jest w system powiadomień zarówno dla strefy otwartej jak i dla klientów zalogowanych. Zalogowany użytkownik posiada dostęp do danych z systemów dziedzinowych, prezentowanych na portalu z możliwością dokonywania zapłat za pośrednictwem systemu płatnościowego.

Aplikacja  dostępna jest w wersjach na popularne systemy operacyjne stosowane dla urządzeń mobilnych Android, Windows Phone, iOS.