Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendia Burmistrza Miasta wręczone

25.06.2020
Edukacja

24 czerwca 2020 r. w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta Hrubieszowa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

Wyróżnienie w postaci stypendiów o łącznej kwocie 15 000 zł otrzymało 48 osób.

Wnioskodawcy, którymi były szkoły, kluby sportowe, rodzice i pełnoletni uczniowie złożyli w tym roku 56 wniosków. Komisja stypendialna powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta dokonała weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym rekomendując Burmistrzowi Miasta 48 stypendystów.

Stypendia wręczyły Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Naja.