Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Przegląd Miejskich Inwestycji

10.02.2020
Urzędowe

Przegląd miejskich inwestycji :

Trwają pracę na ulicach Storczykowej, Konwaliowej i Tulipanowej 

Zakres planowanych prac:

- Budowa wymienionych ulic

- przebudowa 2 skrzyżowań - drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Polną oraz drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Basaja "Rysia" i budowie 2 skrzyżowań między ulicą Storczykową i Konwaliową oraz Storczykową i Tulipanową;

- budowa chodników i zjazdów do posesji,

- budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.