Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa bocznej ul. Gródeckiej zakończona

21.07.2020
Pozostałe

W lipcu br. miasto zakończyło realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) w Hrubieszowie z kanałem deszczowym i oświetleniem”.

Przedmiotowe zadanie polegało na przebudowie 630 mb. ulicy bocznej Gródeckiej w Hrubieszowie. Inwestycja swym zakresem obejmowała: wykonanie wzmocnienia nawierzchni, regulację wysokościową istniejących zjazdów, wykonanie nawierzchni istniejących zjazdów, wykonanie chodników obustronnych, rekultywację istniejącego pobocza gruntowego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego.

Jest to ważna inwestycja nie tylko ze względu na mieszkańców, którzy będą z niej korzystać, ale ze względu na kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego w tej dzielnicy.

Wartość zadania to 2 211 379,55 zł, z czego dofinasowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zamknęło się w kwocie 1 203 917,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Budowlano – Transportowy DROGMOST w spadku, Mokre 24D,   22-400 Zamość.