Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiadomienie o zmianie adresów poczty elektronicznej

22.01.2020
Urzędowe

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2020 r. przestał funkcjonować główny adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta Hrubieszów: miasto@hrubieszow.pl.
Nowy adres e-mail, przez który można kontaktować się z Urzędem to: um@miasto.hrubieszow.pl.
Dodatkowo z końcem stycznia przestały funkcjonować następujące adresy e-mail: burmistrz@hrubieszow.pl, finanse@hrubieszow.pl, agor@hrubieszow.pl, promocja@hrubieszow.pl oraz inwestycje@hrubieszow.pl.

 

 

Aktualny wykaz adresów e-mail do komórek organizacyjnych Urzędu to:

 • główny e-mail Urzędu, Sekretariat, kontakt do Burmistrza Miasta - um@miasto.hrubieszow.pl
 • Zastępca Burmistrza - zburmistrza@miasto.hrubieszow.pl
 • Sekretarz Miasta - sekretarz@miasto.hrubieszow.pl
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny - organizacyjny@miasto.hrubieszow.pl
 • Wydział Finansowo-Podatkowy - finanse@miasto.hrubieszow.pl
 • Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - usc@miasto.hrubieszow.pl
 • Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego - nieruchomosci@miasto.hrubieszow.pl
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - komunalny@miasto.hrubieszow.pl
 • Wydział Inwestycji i Rozwoju - inwestycje@miasto.hrubieszow.pl
 • Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji - oswiata@miasto.hrubieszow.pl
 • Straż Miejska - strazmiejska@miasto.hrubieszow.pl
 • Stanowisko ds. obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych - rada@miasto.hrubieszow.pl
 • Stanowisko ds. społecznych - sprawyspoleczne@miasto.hrubieszow.pl

Informujemy, że wszystkie podane wyżej adresy e-mail są już aktywne i można się przez nie kontaktować z Urzędem oraz z poszczególnymi Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami.
Prosimy o zmianę naszych adresów e-mail w państwa elektronicznych skrzynkach kontaktowych.