Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Podpisanie Umowy o realizację projektu "ŚDS bez barier"

24.07.2020
Urzędowe

W dniu 24 lipca 2020 r. w ramach realizacji przez Gminę Miejską Hrubieszów  projektu „ŚDS bez barier” nastąpiło podpisanie umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pawła Wojciechowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Marty Woźnicy,  a  Powiatem Hrubieszowskim  reprezentowanym przez Starostę Hrubieszowskiego Anetę Karpiuk oraz Wicestarostę Marka Katę.

W ramach dotacji zakupiony będzie samochód (bus) dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie