Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Podpisanie listów intencyjnych w sprawie wspólnych działań partnerskich na rzecz programu „Rozwój Lokalny”

01.07.2020
Urzędowe

Podpisanie listów intencyjnych w sprawie wspólnych działań partnerskich na rzecz programu „Rozwój Lokalny” w ramach Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021  między Gminą Miejską Hrubieszów a:

- 2. Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym,

- Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie,

- Urzędem Celno – Skarbowym w Białej Podlaskiej Delegatura w Zamościu,

- Placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie,

- Państwową Strażą Pożarną w Hrubieszowie, 

- Zakładem Karnym w Hrubieszowie.

Umowy podpisali przedstawiciele partnerów projektu:

płk Jakub Garbowski-Narkiewicz – Dowódca 2. Hrubieszowskiego pułku rozpoznawczego,
mł. insp. Wioletta Pawluk - Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie,
Sławomir Juś – Zastępca Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białej Podlaskiej Delegatura w Zamościu w obecności  kom. Grażyny Palichleb – Kierownika Oddziału Celnego w Hrubieszowie, ppłk SG Dariusz Łopocki Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie,
st. kpt. Piotr Gronowicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Hrubieszowie,
mjr Sławomir Stańczuk - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie
Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska.

Głównym celem projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”  jest wspólne wypracowanie przez Partnerów projektu i mieszkańców Hrubieszowa nowych kierunków działań Miasta, przyczyniających się do jego rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i instytucjonalnym, przestrzennym, finansowania rozwoju, kulturowy, inteligentnego zarządzania.

Główną ideą projektu jest współdziałanie Partnerów projektu i mieszkańców przy podejmowaniu i realizacji działań ograniczających negatywne zjawiska i problemy Miasta i poprawiających standard i jakość życia jego mieszkańców.

Współpraca Partnerów ma także na celu wymianę doświadczeń dotyczących przygotowywania i wdrażania w mieście działań strategicznych i rozwojowych.

Podczas   spotkania jego uczestnicy wraz z przedstawicielami Zespołu Miejskiego Przewodniczący Zespołu  - Zastępca  Burmistrza - Paweł Wojciechowski i Kierownik Zespołu - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju - Przemysław Podskarbi przedstawiali i omawiali pomysły projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju miasta, a jednocześnie wpisują się w jego Nową
Ścieżkę Rozwoju. Wśród omawianych projektów znalazły się m.in.  projekty o charakterze edukacyjnym, społecznym, gospodarczym.