Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Pierwsze spotkanie Zespołu Sterującego

07.11.2019
Pozostałe

W związku z realizacją zadania pn.: „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie” w dniu 30 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Sterującego. Zadaniem zespołu jest wspólne zarządzanie realizowanym projektem poprzez: nadzór nad projektem i jego promocję w środowisku lokalnym, współpracę i wymianę informacji oraz stałe doskonalenie metod pracy dzięki monitoringowi i ocenie realizacji poszczególnych zadań.

Współorganizatorami projektu są Gmina Miejska Hrubieszów, Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie oraz Społeczny Komitet Odbudowy Mogił Poległych Żołnierzy - Legionistów w 1918-1920 r.

W skład zespołu sterującego wchodzą również:
 płk Jakub Garbowski – Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
 Pani Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski
 Pan Jerzy Krzyżewski – Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego
 Pan Bartłomiej Bartecki – Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica
w Hrubieszowie
 Pani Alicja Borkowska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
 Pani Marzanna Bednarczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie
 Pan Andrzej Jurczyński – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie
 Pani Edyta Kucharska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa
w Hrubieszowie
 Pan Dariusz Szadowski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
w Hrubieszowie 

Głównym celem projektu jest przywrócenie należytej rangi oraz zapewnienie jak najlepszego stanu miejsca pamięci narodowej. W zakresie tzw. „działań miękkich” promowane będą walory historyczne i tożsamość patriotyczna w oparciu o wyremontowany obiekt, poprzez:
 wykonanie przez uczniów szkół podstawowych i liceów multimedialnych prezentacji związanych tematycznie z projektem
 organizację plenerowych zajęć edukacyjnych z historii
 organizację uroczystości patriotyczno- religijnych
 zamieszczanie informacji na temat projektu na stronach internetowych partnerów oraz w lokalnych mediach

Realizacja zadania będzie dużym krokiem w kształtowaniu i utrwalaniu świadomości historycznej młodego pokolenia, budowania lokalnego patriotyzmu, a także podniesie poczucie odpowiedzialności za pomniki i znaki historii związane z regionem. Trwałym efektem projektu będzie zbudowana sieć współpracy między podmiotami zaangażowanymi w realizację zadania – czego skutkiem mogą być kolejne działania zmierzające do poprawy estetyki i stanu zachowania miejsc pamięci narodowej.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”