Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs dla NGO edycja 2021

26.03.2021

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na konkurs w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030- edycja 2021.
Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy
Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich
Jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie1, w Priorytecie 2 lub 3 oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty) – do organizacji z małych miejscowości, o niższym budżecie rocznym skierowane są Priorytety 2 i 3
Nabór ofert trwa od 8 do 29 marca 2021r. do godziny 14.00, projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.