Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Urzędnika Wyborczego

11.04.2019

Komunikat

Urzędnika Wyborczego Miasta Hrubieszów

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

 

Urzędnik Wyborczy Miasta Hrubieszów informuje, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. przyjmowane będą do dnia 26.04.2019 r. do godziny 1530Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miasta Hrubieszów, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala" 1, w dni robocze,  pokój  nr 9 w godzinach 730 – 1530. Zgłoszenia dokonuje się na druku stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (www.pkw.gov.pl)

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:

1) musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;

2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

 

Urzędnik Wyborczy Miasta Hrubieszów

Sylwia Luchowska