Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat

25.07.2018

Komunikat

do mieszkańców uczestniczących w projekcie

 

„Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IV Energia Przyjazna Środowisku; Działanie 4.1 Wsparcie Wykorzystania OZE.

W związku z podpisaniem umów z Wykonawcami na dostawę i montaż instalacji 253 instalacji OZE, Gmina Miejska Hrubieszów informuje, iż dane uczestników projektu (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy) zostaną udostępnione wykonawcom w celu realizacji projektu.

Zgodę na przetwarzanie danych uczestnicy wyrazili na etapie przystąpienia do projektu. W świetle przepisów Rozporządzenia RODO proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Klauzula Informacyjna

W związku z przygotowaniem do rozpoczęcia dostawy i montażu instalacji OZE Gmina Miejska Hrubieszów zaprasza uczestników projektu na spotkanie informacyjne w sprawie przedstawienia sposobu i zasad realizacji montażu instalacji. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele wykonawców, inspektor nadzoru oraz pracownicy Urzędu Miasta w Hrubieszowie.

Termin spotkania 2 sierpnia 2018 r. (czwartek) w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszów.

Godziny spotkania:

1. Godzina 16.00 – dla dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem 136 instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

 

2. Godzina 18.00 - dla dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem 117 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.