Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejna edycja akcji "Rowerowe Dobro" pod honorowym patronatem Burmistrza Hrubieszowa

25.06.2020
Pozostałe

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska objęła patronatem akcję społeczną zorganizowaną przez nieformalną grupę Rowerowe Dobro, której celem jest zbiórka środków finansowych na doposażenie Oddziału Dziecięcego hrubieszowskiego szpitala.

 
Z zebranych funduszy planowany jest zakup wyposażenia świetlicy oddziału w nowe certyfikowane meble, zabawki i sprzęt multimedialny,  a także, o ile pozwolą na to zebrane środki, zlecenie wymalowania na ścianach ulubionych bohaterów dziecięcych bajek.

Akcja składa się z 3 etapów, z których dwa pierwsze wykona lider grupy ks. Witold Bednarz
DALEJ – polegająca na samotnym okrążeniu województwa lubelskiego (890 km) rowerem, w samotności, bez snu.
WYŻEJ – polegająca na pokonaniu rowerem wzniesień o łącznej wysokości Mount Everestu, tj. 8848 m.
RAZEM – ideą tego wyzwania jest zaangażowanie jak największej ilości osób w utworzenie ze śladu GPS na mapie województwa lubelskiego napisu HRUBIESZÓW m.in. dla podkreślenia jubileuszu 620-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.  Każda literka to odrębna trasa wyznaczona w terenie, którą należy pokonać w wyznaczonym terminie pieszo, rowerem, motorem, konno itp.  Można ją pokonać indywidualnie, grupą przyjaciół, zespołem współpracowników, im więcej osób tym lepiej. ‍ Jedną literkę może pokonać kilka różnych grup niezależnych od siebie.

Burmistrz Miasta wraz z pracownikami Urzędu Miasta oraz jednostek podległych przyłączają się do akcji deklarując w dniach 24-30 sierpnia pokonanie trasy litery Ó, która w napisie tworzy  Dołączajcie się do naszej grupy na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/617834389080196/

O szczegółach całej akcji oraz jej poszczególnych etapach można dowiedzieć się:
na stroniehttps://rowerowedobro.pl/
na profilu facebook „Z księdzem na rowerze”
pod nr tel. 692439216

Zachęcamy mieszańców naszego miasta do przyłączenia się do akcji ‼️

Wpłaty można dokonywać 
https://zrzutka.pl/yjepcs