Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejna edycja akcji Masz Głos 2021

16.02.2021

Rusza kolejna edycja akcji Masz Głos 2021
Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi.
Akcja pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi.
Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce.
W akcji Masz Głos udział mogą wziąć:

  •     organizacje społeczne,
  •     stowarzyszenia i fundacje,
  •     grupy sąsiedzkie,
  •     młodzieżowe rady gmin i rady seniorów,
  •     sołectwa, rady osiedli,
  •     lokalne gazety i portale informacyjne,
  •     grupy nieformalne,
  •     instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Zgłoszenia oraz więcej informacji www.maszglos.pl