Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

IV edycja Budżetu Obywatelskiego

02.03.2021

 

            

Rozpoczynamy IV edycję Budżetu Obywatelskiego !

Do rozdysponowania przez mieszkańców jest 100 000 zł. Koszt pojedynczego zadania nie może przekroczać 25 000 zł. Masz pomysł ? Zgłoś i zagłosuj. Uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta, który w dniu  składania projektu ma ukończony 16 rok życia.

1. Termin zgłoszeń od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r.

2. Zasady zgłaszania projektów - Projekty można składać w wersji papierowej w  Urzędzie Miasta Hrubieszów, pocztą na adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.

 3. Formy głosowania - w formie papierowej poprzez: wypełnienie i wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miasta, wypełnienie i przesłanie wypełnionej karty do głosowania na adres Urzędu Miasta Hrubieszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem"Budżet obywatelski-głosowanie", oddanie głosu za pomocą platformy partycypacji społecznej dostępnej pod adresem: www.konsultacje.miasto.hrubieszow.pl, przesłanie na adres e-mail: budzetobywatelski@miasto.hrubieszow.pl wypełnionej i zeskanowanej karty do głosowania.

 Harmonogram wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszów na 2022 r.

 Etap 1 - 1 kwietnia-31 maja 2021 r. Zgłaszanie przez mieszkańców Miasta propozycji projektów oraz ich promocja.

 Etap 2 - 1 czerwca - 30 czerwca 2021 r. Ocena formalno - prawna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez Zespół, ds. Budżetu Obywatelskiego, poinformowanie o wynikach oceny.

 Etap 3 - 16 sierpnia 2021 r. Publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.

 Etap 4 - 16 sierpnia - 14 września 2021 r. Głosowanie mieszkańców przez 30 dni od dnia opublikowania listy projektów.

 Etap 5 - do 30 września 2021 r. Ogłoszenie wyników głosowania.

 Etap 6 - do 15 listopada 2021 r. Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu Miasta na rok 2022.

 Etap 7 - od stycznia 2022 r. do końca grudnia 2022 r. Realizacja projektów wybranych w głosowaniu w budżecie obywatelskim 2022 r.

 

 Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie www w zakładce Partycypacja  oraz na stworzonym dla Budżetu Obywatelskiego 2022 r. profilu facebookowym  www.facebook.com/Budżet-Obywatelski-2022-Miasta-Hrubieszowa