Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zebraniu Mieszkańców Osiedla Polna

04.09.2019
Pozostałe

Informujemy, że na dzień 11 września 2019 r. (środa), na godz. 17:00 zostało zwołane zebranie Mieszkańców Osiedla Polna.

Porządek zebrania:
1. Powitanie i otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców.
4. Zgłaszanie propozycji do budżetu Miasta na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwał.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w Miejskim Przedszkolu Nr 5 przy ul. Listopadowa 4.