Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca rozliczania stypendium szkolnego

22.05.2020
Urzędowe

Informujemy, że w terminie od 25 maja 2020 r. można składać faktury będące podstawą wypłaty przyznanych stypendiów szkolnych za okres styczeń – czerwiec 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiczną preferowane jest umieszczanie faktur w  urnie zlokalizowanej w punkcie obsługi interesantów Urzędu Miasta przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, w zaklejonych kopertach, opisanych imieniem i nazwiskiem osoby, na którą jest wystawiona decyzja oraz z dopiskiem „rozliczenie – stypendium szkolne”.

Data wypłaty stypendiów szkolnych będzie podana w terminie późniejszym.