Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

III Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

24.12.2018

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ) zwołuję na dzień 28 grudnia 2018 roku /piątek/  na   godz. 1000 III sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Obrady odbywać się będą w sali nr 10 w Hrubieszowskim Domu Kultury.

 

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 listopada 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028:

a)  wystąpienie Burmistrza Miasta,

b)  dyskusja,

c)  podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 2019 rok:

a)  wystąpienie Burmistrza Miasta,

b)  dyskusja,

c)   podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz planu finansowego tych wydatków:

a)  wystąpienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c)  podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok:

a)   wystąpienie Burmistrza Miasta,

b)   dyskusja,

c)   podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok:

a)      wystąpienie Przewodniczącego,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2019:

a)      wystąpienie Przewodniczącego,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Mienianach w 2019 r:

a)      wystąpienie Burmistrza Miasta,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2019:

a)  wystąpienie Burmistrza Miasta,

b)  dyskusja,

c)  podjęcie uchwały.

 1. Wolne wnioski.
  1. Zakończenie sesji.

    

                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                                                                                             Anna Naja