Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Badanie przyczyn wypadków drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na Polsce

01.06.2021
Pozostałe

Szanowni Państwo,
studenci Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, prowadzą badania naukowe na temat przyczyn wypadków drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Polski. Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane zostaną, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania analizy w postaci pracy naukowej.
Ankieta składa się z 24 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożliwiających wpisanie własnej opinii/komentarza. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.  Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1Xa_Y9yDv8vDweqYvD3NB3kDxCIs6VFahFvgoMTMqSU4/viewform?edit_requested=true#responses

W imieniu zespołu badawczego
Justyna Skibińska
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica