Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Żegnamy Marię Gmyz

11.02.2021

Odeszła  pochodząca z Hrubieszowa Maria Gmyz, zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego.Architekt, była Przewodnicząca Rady Miasta Zamość, autorka projektu ołtarza papieskiego, na którym liturgię odprawiał 12 czerwca 1999 roku Papież Jan Paweł II. Była wieloletnią przewodniczącą Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, inicjatorką powołania w Zamościu Katolickiej Szkoły Powszechnej im. św. Ojca Pio, organizatorem Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Zamościu.