Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Środki ostrożności podczas XX Sesji Rady Miejskiej

26.03.2020
Urzędowe

Wobec braku podstaw prawnych oraz możliwości technicznych do przeprowadzenia sesji Rady Miejskiej w trybie on-line obrady XX sesji, zwołanej na 27 marca 2020 r., zostaną zorganizowane z zachowaniem wysokich standardów sanitarno-epidemiologicznych określonych przez Ministra Zdrowia.
Konieczność odbycia sesji wynika z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz spełnienia obowiązków ustawowych nałożonych na samorząd.
Sesja zostanie przeprowadzona w sposób zapewniający wszystkim biorącym udział
w obradach jak najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez:

  1. Ograniczenie tematyki obrad do przyjęcia uchwał niezbędnych dla funkcjonowania miasta oraz wynikających z przepisów prawa.
  2. Wcześniejszą dezynfekcję i ozonowanie sali obrad.
  3. Zapewnienie każdemu uczestnikowi obrad środków ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki) oraz możliwości korzystania ze środków do dezynfekcji.
  4. Zapewnienie bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami sesji.
  5. Ograniczenie do niezbędnego minimum udziału w sesji pracowników Urzędu Miasta.
  6. Zaapelowanie do radnych o samokontrolę stanu zdrowia oraz o nieprzychodzenie na sesję w przypadku podejrzenia jakiejkolwiek infekcji.
  7. Zaapelowanie do mieszkańców, mediów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o rezygnację z osobistego uczestnictwa w obradach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 

Środki ostrożności podczas XX Sesji Rady Miejskiej