Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana na stanowisku Skarbnika Miasta Hrubieszowa

24.01.2020
Urzędowe

Na sesji 24 stycznia br. Rada Miejska w Hrubieszowie powołała Panią Martę Woźnicę na Skarbnika Miasta Hrubieszowa. Pani Woźnica obejmie tę funkcję od 29 stycznia br.

Wcześniej odwołano z tego stanowiska Panią Halinę Kuranc, którą pełniła funkcję Skarbnika Miasta nieprzerwanie od czerwca 2006 r., a od 29 stycznia br. przechodzi na emeryturę.

Po formalnym odwołaniu Pani Haliny Kuranc dotychczasowa Skarbnik Miasta usłyszała dużo ciepłych słów. Za „cierpliwość i profesjonalizm” dziękowała jej nie tylko Burmistrz Miasta Marta Majewska i radni Rady Miejskiej, ale również pracownicy Urzędu Miasta, przedstawiciele jednostek organizacyjnych i pomocniczych miasta.

Nowa Pani Skarbnik od 16 września 2019 r. jest pracownikiem Urzędu Miasta Hrubieszów i pełni obecnie funkcję Zastępcy Skarbnika Miasta.

Jest absolwentką Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo, a także studia podyplomowe w zakresie ekonomii o specjalności rachunkowość.

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe, w tym  ponad 7-letnie doświadczenie w administracji samorządowej na stanowiskach związanych z księgowością. W latach 2003-2012 pracowała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Wydział Zamiejscowy w Zamościu na stanowisku inspektora kontroli. Od lipca 2012 roku do września ubiegłego roku związana była z samorządem Gminy Werbkowice, początkowo jako inspektor ds. księgowości budżetowej, a następnie od stycznia 2013 r. do września 2019 r., jako Zastępca Skarbnika Gminy.

Nowej Pani Skarbnik gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju naszego Miasta.