Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

16.01.2020
Urzędowe

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 stycznia 2020 r. (piątek) na godz. 12:00 XVIII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzedu Miasta.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji:
3.1. przyjęcie protokołu z XVII sesji.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2020 rokiem obchodów Jubileuszu 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Hrubieszów [druk 043]:
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta [druk 044]:
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta [druk 045]:
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 [druk 046]:
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wspólnej 6/1 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie [druk 047]:
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej [druk 048]:
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2020 [druk 049]:
10.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
10.4. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
10.5. przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
10.6. dyskusja
10.7. podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok [druk 050]:
11.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
11.2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja