Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkanie przedstawicieli samorządów zlokalizowanych w ramach obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

11.02.2020
Urzędowe

W dniu 07.02.2020 r. w Baranowie Sandomierskim na zaproszenie Tarnobrzeskiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zlokalizowanych w ramach obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.


Spotkanie miało charakter informacyjno-szkoleniowy pn. "Współpraca kluczem do wspólnego sukcesu".

W spotkaniu uczestniczył Mateusz Drejs podinspektor ds. obsługi inwestorów i przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Hrubieszowa. Część konferencyjno-szkoleniową otworzył Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu Pan Adam Kuśnierz, który przedstawił informację o spółce zarządzającej, ofercie inwestycyjnej, potencjale i atutach obszaru TSSE oraz kierunkach współpracy z poszczególnymi samorządami województwa. Następnie ekspert Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Pan Mirosław Odziemczyk przedstawił informacje na temat standardów obsługi przedsiębiorców oraz przygotowaniu profesjonalnych ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Zasady przygotowania profesjonalnej wzorcowej strony internetowej skierowanej do potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców - "Invest in Gmina" przedstawił pracownik UM w Zamościu Pani Aleksandra Kahan.
Po krótkiej przerwie do prezentacji dołączył Pan Marek Sienkiewicz doradca podatkowy i szef zespołu Deloitte ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych, który przedstawił zachęty inwestycyjne dostępne w ramach Programu Polska Strefa Inwestycji, czyli podstawowe zasady udzielania decyzji o wsparciu, zasady kumulacji z innymi formami pomocy np. grantami rządowymi.
Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym wśród samorządowców.

Rozmawiano o tym jak ulepszyć przekaz informacji kierowanych do przedsiębiorców, m.in o zwolnieniach podatkowych i dodatkowych ulgach stosowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Pan Janusz Miś Ekspert Koordynator Zespołu Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów zachęcał przedstawicieli samorządów do udziału w programie związanym z wprowadzeniem w samorządach jednolitych zasad obsługi inwestora, które pozwolą w prosty sposób kierować tym procesem dla wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządza w województwie lubelskim terenem obejmujących 16 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu. Jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu Państwa. ARP S.A. realizuje zadania powierzone jej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Od roku 1999 zarządza Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Dotychczas ARP S.A. udzieliła na terenie strefy pomocy publicznej dla blisko 400 projektów, w ramach których firmy utworzyły 24 tysiące miejsc pracy. Agencja prowadzi i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Sfinansowała budowę 8 hal produkcyjnych oraz zmodernizowała infrastrukturę na kwotę 200 mln zł.