Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019

10.12.2019
Pozostałe

Wojewoda Lubelski oraz Przewodnicząca Społecznego Komitetu ogólnopolskiej Akcji PDPZ 2019 zapraszają przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowisk biznesu do wzięcia udziału w tegorocznej „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca”, organizowanej w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

„Aukcja” rozpocznie się 12 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy. ul. Spokojnej.

Wystawione do licytacji przedmioty będą do nabycia wyłącznie za „Dary Serca” - przede wszystkim w postaci artykułów spożywczych m. in. cukru, mąki, ryżu, oleju, kasz słodyczy itp.

Pozyskane produkty trafią do dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Paczki przekazane zostaną także do dzieci
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do potrzebujących seniorów.

Każdy uczestnik będzie mógł wylicytować min. książki, albumy, fotografie, płyty, maskotki przekazane przez znanych i lubianych artystów, sportowców oraz przedstawicieli władz administracji publicznej z terenu województwa i kraju.

Wszystkie wystawione przedmioty będzie można zobaczyć na stronie internetowej www.pdpz.pl oraz bezpośrednio w Sali Błękitnej LUW w dniu „Aukcji”.