Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

KAMPANIA INFORMACYJNA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

12.08.2019
Konsultacje

Informujemy, że w okresie od 19 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie zapotrzebowania wśród mieszkańców gminy na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123).

Konsultacje społeczne dotyczą Gminy Miejskiej Hrubieszów i mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy gminy

Konsultacje przeprowadzone będą w formie platformy internetowej – badania opinii mieszkańców poprzez opublikowanie projektów pytań na  stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów.

Platforma internetowa „Platforma Partycypacji Społecznej Miasta Hrubieszowa” dostępna jest pod adresem https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl

 

 

Hrubieszów, dnia 12 sierpnia 2019 r.

 

Burmistrza Miasta

/-/ Marta Majewska