Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja na temat wznowienia zajęć w szkołach i przedszkolach miejskich

22.05.2020
Edukacja

Urząd Miasta Hrubieszów informuje:

 

  • od dnia 25 maja 2020 r. miejskie przedszkola i oddziały przedszkolne w miejskich szkołach podstawowych wznawiają działalność w zakresie zajęć opiekuńczych,

 

  • od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w miejskich szkołach podstawowych,

 

  • od dnia 25 maja 2020 ruczniowie klas VIII szkoły podstawowej będą mieli możliwość udziału w konsultacjach indywidualnych i grupowych zorganizowanych na terenie szkoły (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora placówki),

 

  • od dnia 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie miejskich szkół podstawowych będą mogli korzystać z indywidualnych i grupowych konsultacji zorganizowanych na terenie szkoły (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora placówki).

 

 

Opieka nad dziećmi oraz zajęcia i konsultacje będą organizowane na zasadach  określonych  przez dyrektorów poszczególnych szkół i przedszkoli, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

UWAGA:

Ze względu na konieczność stosowania szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy placówek oświatowych, udział dzieci i uczniów w zajęciach opiekuńczych będzie możliwy jedynie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyrektorowi placówki (dokonanym co najmniej jeden dzień przed dniem rozpoczęcia zajęć).