Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Ankieta – ocena stanu i potencjału Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

12.05.2021
Konsultacje

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem pt. Strategia rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030, uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału miejskiego obszaru funkcjonalnego.Hrubieszowski Obszar Funkcjonalny (HOF) obejmuje dwie gminy: Gmina Miejska Hrubieszów oraz Gmina Hrubieszów. Powierzchnia Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wynosi 292 km2 (29224 ha, w tym miasto: 33 km2; 3303 ha, obszar wiejski: 259 km2; 25921 ha), co stanowi 23% powierzchni powiatu hrubieszowskiego.

 

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu nowego planu strategii rozwoju obszaru do 2030 r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze obszaru oraz przyczyni się do określenia przyszłych kierunków rozwoju Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (HOF) w okresie realizacji strategii.

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Ankieta dostępna jest do 02.06.2021 r.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ ONLINE