Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Rozstrzygnięto konkurs pn.: ,,Nowy Hrubieszów”

Znane są już wyniki konkursu na wykonanie projektu architektonicznego dla budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej ,,Nowy Hrubieszów”. Twórcami prac konkursowych byli studenci III roku Wydziału  Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prace powstawały pod kierunkiem pracowników naukowych tej uczelni tj. dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, dr inż. arch. Pawła Żuka, mgr inż. arch. Marcina Gierbienisa.

W dniu 29 czerwca  2018 r w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się oficjalne wręczenie nagród wyróżnionym studentom Politechniki Krakowskiej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa - Tomasza Zająca, jednocześnie przewodniczącego jury. Uczestnicy konkursu podczas gali osobiście prezentowali swoje prace.

Ważnym elementem konkursu było głosowanie mieszkańców Hrubieszowa oraz internautów. Mieszkańcy mieli możliwość oddawać swoje głosy w sposób tradycyjny poprzez wrzucenie do urny karty oraz przez profil konkursu na portalu społecznościowym facebook. Wybrana głosami mieszkańców i internautów praca otrzymała nagrodę Grand Prix. Projekty z największą liczbą oddanych głosów zostały nagrodzone wyróżnieniami od mieszkańców i internautów.

Po zakończeniu części oficjalnej studenci z Krakowa wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzić zabytki i ważne miejsca Hrubieszowa.

Konkurs miał na celu włącznie młodych, kreatywnych ludzi w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania przestrzeni publicznej Hrubieszowa. To ważny element prowadzonych przez nas prac na rzecz rozwoju miasta.

Organizację i przeprowadzenie konkursu poprzedziło zawarcie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta Hrubieszowa a Politechniką Krakowską, którego celem jest wypracowania koncepcji architektonicznej, obejmującej propozycje rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców Hrubieszowa oraz poprawiających wizerunek miasta.

I miejsce od jury - KACZOR ADRIANNA

 

II miejsce od jury - RADZIAK KLAUDIA

 

III miejsce od  jury - SOCZEK KRZYSZTOF

Grand prix Publiczności - FULARSKI JAKUB

Wyróżnienia  internautów - KACZOR ADRIANNA

Wyróżnienia  internautów - MATUSIK KONRAD

Wyróżnienie mieszkańców - SOCZEK KRZYSZTOF

Wyróżnienie mieszkańców  - BETLEJEWSKA PATRYCJA

 

 

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie