Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Ponad 5 milionów złotych z Unii Europejskiej dla Hrubieszowa na modernizację gospodarki wodno-ściekowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na modernizację
i rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz systemu informacji przestrzennej unijną dotację w wysokości ponad 5 mln zł dla aglomeracji Hrubieszów.

Umowę o dofinasowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”, dnia 26 kwietnia 2018 r. podpisały w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie reprezentująca NFOŚiGW Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie Małgorzata Bocheńska. Obecny był także Burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając. Całkowity koszt projektu ma wynieść 11 318 661 zł i będzie finansowany także ze środków beneficjenta.

Dzięki dotacji pozyskanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie oraz całemu projektowi, sieci kanalizacyjne i wodociągowe powstają
w nowych obszarach miasta – tam, gdzie ich nie było albo gdzie były w bardzo złym stanie. Czymś nowym i ważnym będzie instalacja fotowoltaiczna na ujęciu wody. To rodzaj mini-elektrowni, która przyniesie oszczędności finansowe poprzez obniżenie kosztów przesyłania wody. Każdy element tego projektu jest istotny ze względu na rozwój miasta, bo jeżeli kolejne tereny miasta obejmowane są sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, to mogą tam powstawać nowe domy i rozwijać się firmy
– zaznaczyła Prezes Małgorzata Bocheńska podpisując umowę.

Projekt obejmuje wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody, wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi GIS wraz z modelem hydraulicznym, zadanie to pozwoli na wykonanie pełnej szczegółowej inwentaryzacji całej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Miasta Hrubieszowa wraz z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi. Kolejne zadania to modernizacja przepompowni ścieków wraz z rozbudową systemu monitoringu pracy przepompowni oraz zakup w pełni wyposażonego samochodu do monitoringu sieci kanalizacyjnej. Projekt obejmuje również zadania, które zostały już zrealizowane w ostatnim okresie, w tym m.in.: budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Lipice, remont metodą bez wykopową kanalizacji sanitarnej w części ul. Piłsudskiego, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Grabowieckiej (bocznej), przebudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego.

Po wykonaniu wszystkich założonych zadań z nowoczesnej kanalizacji i oczyszczania ścieków skorzysta 693 nowych użytkowników, a 351 będzie podłączonych do ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę. Wszystkie działania modernizacyjne mają być zakończone
do końca 2020 r.

Dofinansowanie przedsięwzięcia umożliwia działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu
z Ministerstwem Środowiska.

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie