Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Ostatnie dni zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego

31 marca br. mija termin zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018.

Przypominamy, że do rozdysponowania jest łącznie kwota 100 tysięcy złotych. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć 25% (25 000 zł.) kwoty zabezpieczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym roku. Przypominamy, że projekty przedstawione przez mieszkańców Hrubieszowa przyczyniają się do rozwoju miasta, powinny być podpisane przez co najmniej 50 mieszkańców Miasta w wieku minimum 13 lat.

Propozycje można składać do końca marca.

Do 14 kwietnia propozycje projektów zostaną sprawdzone pod względem zgodności z zapisami regulaminu budżetu obywatelskiego, dzień później zostanie ogłoszona lista zadań, które spełniają wszystkie wymogi formalne, a w maju rozpocznie się głosowanie. Ostatecznie to mieszkańcy zadecydują, które projekty zostaną zrealizowane 

Szczegóły na stronie:

http://www.miasto.hrubieszow.pl/page/budzet-obywatelski-2018

Pokaż okno Facebooka przy fokusie