Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Władze Miasta


   
  

Burmistrz Miasta - Marta Majewska
tel. 846962380
e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl

Burmistrz  przyjmuje  interesantów  w sprawach  indywidualnych oraz skarg  i wniosków  we  wtorki:

  • od godz. 9.00 do 18.00 w pierwszy wtorek miesiąca (przyjmowanie interesantów po godzinach pracy Urzędu odbywa się na podstawie wcześniejszych zgłoszeń  przyjmowanych w sekretariacie codziennie w godzinach pracy Urzędu);
  • od godz. 9.00 do 14.00 w pozostałe wtorki w miesiącu.

WIĘCEJ

Marta Majewska (ur. 18 sierpnia 1982 r. w Hrubieszowie) jest absolwentką Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. W 2006 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prawo amerykańskie na Chicago Kent College of Law. Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego odbyła na Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Ponadto w 2016 r. uzyskała dyplom Executive- Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Posiada również kwalifikacje mediatora sądowego.

Aplikację adwokacką odbyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie jako urzędnik państwowy, następnie jako asystent sędziego. W latach 2013 - 2014 r. prowadziła własną kancelarię adwokacką. W latach 2014 – 2018 pełniła funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Była wykładowcą Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie. W latach 2016-2018 V-ce Przewodnicząca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie Sp.z.o.o. Od 2018 r. pełni stanowisko Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

W latach 2005 – 2010 współpracowała charytatywnie z Fundacją Instytut na rzecz Państwa i Prawa w Lublinie w Biurze Porad Prawnych i Fundacją Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko w Zamościu – udzielając porad prawnych i zajmując się mediacją.

Jest członkiem Zarządu i Sekretarzem Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug i członkiem Zarządu Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej.

Od 2002 roku żona Bartłomieja; mama Julii, Kajetana i Tymoteusza.  


 

Zastępca Burmistrza Miasta - Paweł Wojciechowski

tel. 846962380
e-mail: zburmistrza@miasto.hrubieszow.pl

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków załatwianych przez podległe komórki, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Paweł Wojciechowski (ur. 5.06.1979 r w Hrubieszowie)– ekonomista, samorządowiec, ekspert ds. funduszy UE. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej oraz studiów podyplomowych „MBA – Innowacje i Analiza Danych”, realizowanych przez Polską Akademię Nauk wspólnie z Woodbury School of Business at Utah Valley University. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie w pracy w JST, w tym 8 lat na stanowiskach kierowniczych, związane głównie z realizacją projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE. Ponad 5 lat pracował w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją projektów doradczo-szkoleniowych oraz pośrednictwem w przyznawaniu dotacji dla MŚP. 

Obecnie jako Zastępca Burmistrza Hrubieszowa odpowiedzialny za nadzór nad realizacją inwestycji, pozyskiwanie środków zewętrznych, rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie inwestorów. Bezpośrednio  nadzoruje realizację projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” realizowanego ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”. Ponadto w związku z wyborem Hrubieszowa do drugiego etapu w programie "Rozwój Lokalny", finansowanego w ramach Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021, pełni w projekcie funkcję Przewodniczącego Zespołu Projektowego.

Jest członkiem Rady Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania oraz członkiem Komitetu Sterującego ds. Krajowego Forum Miejskiego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Od 2013 roku mąż Marty; ojciec Natalii i  Gabriela.  

https://www.linkedin.com/in/paweł-wojciechowski-mba-734a11173 


  

Sekretarz - Monika Podolak

tel. 846962380 wew. 26
e-mail: sekretarz@miasto.hrubieszow.pl

Sekretarz Miasta przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków załatwianych przez podległe komórki, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

asto.hrubieszow.pl

W sprawie skarg i wniosków Sekretarz Miasta przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 8-15.