Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Telecentrum

Telecentrum powstało w ramach projektu "Nowe technologie – lepsza jakość usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim". Projekt był realizowany w 85 % ze środków RPO WL na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1. Społeczeństwo informacyjne. Właścicielem Telecentrum jest Gmina Miejska Hrubieszów

Telecentrum przeznaczone jest do:

  • celów edukacyjnych i naukowych (np. poszukiwań bibliograficznych, pisania referatów, prac naukowych, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych);
  • propagowania, promocji kultury i sztuki;
  • kontaktów z instytucjami publicznymi;
  • aktywizacji społeczno – zawodowej Użytkownika.

Lokalizacja: Hrubieszowski Dom Kultury, ulica 3-go Maja 7 w Hrubieszowie.
Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 20:00.
Wyposażenie: 10 stanowisk z dostępem do internetu (w tym 1 dla pracownika), winda dla niepełnosprawnych, klimatyzacja.

Aby móc skorzystać z usług Telecentrum należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z Telecentrum oraz wypełnić Kwestionariusz rejestracyjny dla osoby dorosłej lub Kwestionariusz rejestracyjny dla osoby małoletniej.

Serdecznie zapraszamy