Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Radni - kadencja 2019/2020

Przewodniczący

 • Zmiana przewodniczącego - zostanie wybrany podczas najbliższej sesji MRM

Wiceprzewodniczący

 • Wiktoria Laskowska

Sekretarz

 • Mateusz Zając

Radni

 • Wiktoria Boniecka
 • Kacper Dęga
 • Karol Grzeszczuk
 • Renata Migas
 • Kacper Kapica
 • Jakub Korniak
 • Julia Majewska
 • Mateusz Partyka
 • Oliwia Radelczuk
 • Oliwia Stecko
 • Wojciech Widz
 • Olaf Zybura

 

Na podstawie § 31 ust. 7 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Hrubieszowie w okręgu wyborczym nr 7, którego siedzibą był Zespół Szkół nr 4  w Hrubieszowie, mandat radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Hrubieszowie nie został obsadzony.
Wybrany kandydat nie spełnił kryterium wieku, co narusza przepis § 27 ust. 1 pkt 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie, który stanowi, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, do ukończenia 18 roku życia.
W związku z powyższym statutowa liczba członków Młodzieżowej Rady Miejskiej ulega zmniejszeniu do 14 członków.