Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) z kanałem deszczowym i oświetleniem

Przedmiotowe zadanie polega na przebudowie 630 mb. ulicy bocznej Gródeckiej w Hrubieszowie: 03KDKG-L, 04KDKG-L , 06KDKG-D, 07KDKG-D.  

Zadanie swym zakresem obejmuje: wykonanie wzmocnienia nawierzchni ulic gminnych, regulację wysokościową istniejących zjazdów, wykonanie nawierzchni istniejących zjazdów, wykonanie chodników obustronnych, rekultywacja istniejącego pobocza gruntowego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego.

Koszt wartość projektu -2298811,26zł. Kwota dofinasowania 1203917,00 zł Fundusz Dróg Samorządowych. Wysokość wkładu własnego - 1094894,26 zł.