Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Kadencja 2016/2020

Skład Rady

Prezydium:

  •  Przewodniczący: Zuzanna Korycka
  • Z-ca: Aldona Hutarz

Radni:

  1. Irena Kot,
  2. Maria Podgórska, 
  3. Zofia Kwiatkowska,
  4. Bogusława Poznańska,
  5. Aurela Sulkowska,
  6. Irena Polakiewicz,
  7. Teresa Dul,
  8. Jadwiga Gałan.

Wybory uzupełniające

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa w terminie od 3 września 2019 roku do 30 września 2019 roku został ogłoszony nabór uzupełniający do Hrubieszowskiej Rady Seniorów.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, przedstawiciele osób starszych, a także osoby niezrzeszone.

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do sekretariatu w Urzędzie Miasta Hrubieszów lub przesłać  pocztą w terminie do 30 września 2019 roku.

Dokumenty do wykorzystania w wersji do druku PDF oraz edytowalnej DOC