Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje

STRONA HRUBIESZOWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Jeśli jesteś przedstawicielem hrubieszowskiej organizacji pozarządowej i chcesz, aby Twoja organizacja była umieszczona na stronie Urzędu Miasta Hrubieszów - wypełnij ankietę.
Wypełnioną ankietę należy wysłać droga elektroniczną na adres email: organizacje@miasto.hrubieszow.pl lub fax-em pod nr (84) 696 23 80 wew. 30. Można dostarczyć również w formie papierowej do sekretariatu Urzędu Miasta.


 

  • Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Uchwała Nr LXI/450/2018 Rady Miejskiej W Hrubieszowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

  • Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017