Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd w Twoim domu

Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  • Cel główny Projektu:

Celem projektu jest rozwój  elektroniczny usług publicznych dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Gminie Miejskiej Hrubieszów. Celem szczególnym projektu jest stworzenie systemu zarządzania zasobami wraz  z wzmocnieniem zastosowań TIK dla e-administracji, w formie zintegrowanej platformy wymiany danych dla wspólnego środowiska informacyjnego. Projekt zakłada kilka celów dot. Zwiększenia TIK w życiu codziennym mieszkańców, przedsiębiorców i administracji publicznej. Efektem realizowanego projektu są e-usługi, oparte na zapleczu informatycznym.

  • Całkowita wartość projektu: 2 580 306,00 zł
  • Dofinansowanie Projektu z UE: 2 116 976,00 zł